با عرض سلام و ادب
احتراما به آگاهی می رساند سازمان پترشیمی لاله در مسیر رو به تعالی خود در نظر دارد با اخذ نظرات و دیدگاه های شما عزیزان گام های بزرگتر و موثر تری در راستای تعالی سازمانی و تعامل سازنده با نهادهای حمایتی و جامعه بردارد. خواهشمند است با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در ارزیابی جایگاه فعلی، انجام اقدامات اصلاحی و حرکت بسوی جایگاهی شایسته تر یاری فرمایید. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.
نظرسنجي از ذینفعان ( تامین کنندگان)
ردیف سوالات گزینه ها توضیحات
1 عملکرد شرکت در خصوص ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
2 عملکرد شرکت در خصوص شفافیت اسناد و استعلام ها و پیشنهادات چگونه است؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
3 عملکرد شرکت را در پاسخگویی، انضباط کاری و رفتار کارشناسان خرید چگونه ارزیابی می کنید؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
4 میزان رضایت شما از نحوه و زمان پرداخت های شرکت چگونه است؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
5 میزان تمایل شما به همکاری با شرکت چگونه است؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف