با عرض سلام و ادب
احتراما به آگاهی می رساند سازمان پترشیمی لاله در مسیر رو به تعالی خود در نظر دارد با اخذ نظرات و دیدگاه های شما عزیزان گام های بزرگتر و موثر تری در راستای تعالی سازمانی و تعامل سازنده با نهادهای حمایتی و جامعه بردارد. خواهشمند است با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در ارزیابی جایگاه فعلی، انجام اقدامات اصلاحی و حرکت بسوی جایگاهی شایسته تر یاری فرمایید. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.
نظرسنجي از ذینفعان (ارگانها)
ردیف سوالات گزینه ها توضیحات
1 سطح خدمت رساني پتروشيمی لاله در منطقه را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
2 با توجه به ساخت يا مشاركت پتروشيمي لاله در امكانات آموزشی، تفريحي نظير: مدرسه ،پارك ، نقش پتروشيمي لاله را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
3 عملکرد پتروشیمی لاله در حوزه اشتغال به کار نیروهای بومی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
4 با توجه به اینکه پتروشيمي لاله سالیانه 20000خانوار رادر دونوبت با ارسال سبد کالا(10کیلوبرنج،3لیتر روغن،6بسته ماکارونی) ازطریق بهزیستی وافراد خیر (از مصوبات هییت مدیره) ، اقدام به این کار می کندرا چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
5 با توجه به اینکه پتروشیمی لاله تعدادی ازبیماریهای خاص و تالاسمی درسطح شهرستان مداوا می کند این امر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف