با عرض سلام و ادب
احتراما به آگاهی می رساند سازمان پترشیمی لاله در مسیر رو به تعالی خود در نظر دارد با اخذ نظرات و دیدگاه های شما عزیزان گام های بزرگتر و موثر تری در راستای تعالی سازمانی و تعامل سازنده با نهادهای حمایتی و جامعه بردارد. خواهشمند است با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در ارزیابی جایگاه فعلی، انجام اقدامات اصلاحی و حرکت بسوی جایگاهی شایسته تر یاری فرمایید. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.
نظرسنجي از ذینفعان (شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی)
ردیف سوالات گزینه ها توضیحات
1 میزان تعامل پتروشيمی لاله با سازمان خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
2 همکاری و مشارکت پتروشيمي لاله در مدیریت بحران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
3 عملکرد محیط زیستی لاله در پیشگیری از آلودگی را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
4 باتوجه به فعالیتهای اجتماعی (مدرسه سازی، کمک به نیازمندان و بیماران خاص و ...) تصویر پتروشیمی لاله بعنوان یک مسئول در جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف
5 شرایط کاری و خدمات به کارکنان در شرکت پتروشیمی لاله را نسبت به شرکت خود چگونه ارزیابی می کنید؟ بسیار خوب
خوب
متوسط
ضعیف
بسیار ضعیف