ارکـان جهت ساز شرکت پتروشيمي لاله

ارکـان جهت ساز شرکت پتروشیمی لاله

ماموریت

ارزش‌آفرینی برای ذینفعان کلیدی با تولید گریدهای مختلف پلی اتیلن سبک، بکارگیری سیستم تولید بهره ور، تکنولوژی های روز، زنجیره تامین و فروش پویا ، تعامل فعال با شرکا، فرهنگ یادگیرنده، نیروی انسانی متعهد با رعایت الزمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست

فلسفه وجودی

کمک به تامین سلامت و بهداشت (محافظت و نگهداری)، حفظ محیط زیست (قابلیت باز یافت ) و کاهش هزینه های زندگی بشر

چشم انداز

سازمانی متعالی با سودآوری پایدار، محصولات  ارزش افزا،  تولید مستمر ، راندمان بالا ، پاک و ایمن

اهداف کلان

1. افزایش سودآوری
2. افزایش رضایت ذی نفعان کلیدی
3. ارتقا بهره وری تولید
4. ارتقا عملکرد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
5. افزایش شایستگی کارکنان

ارزشهای سازمانی

1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
2. مشتری مداری
3. یادگیری، خلاقیت و نوآوری
4. نگرش سیستمی و کار تیمی
5. ایمنی و سلامت کارکنان